Palvelut

KuvaEtusivu » Palvelut

Palvelut asiakasryhmittäin:

Aloittavien yritysten palvelut
Pk-yritysten palvelut
Yksityishenkilöiden palvelut

Palvelut:

Kirjanpitopalvelut
• Kuukausikirjanpito raportteineen ja viranomaisilmoituksineen

Palkanlaskentapalvelut
• Kuukausi-, tunti- ja urakkapalkat ja työsuhdeasianeuvonta

Laskutus- ja maksuliikennepalvelut

Yritysneuvontapalvelut
• Yksilöity veroneuvonta, yhtiöiden perustaminen ja muutokset sekä asiakaskohtaiset laskentatoimen palvelut

Muut palvelut
• Perintä-, ohjelmisto- ja toimistopalvelut